FendtONE

Het nieuwe FendtONE-platform laat als eerste uw machines en uw kantoor samensmelten tot één bedieningseenheid. FendtONE verbindt de vertrouwde bediening van de trekker via een terminal met de plannings- en beheerstaken die vanouds op kantoor plaatsvonden. Met FendtONE kunt u perceelsgegevens en opdrachten plaatsonafhankelijk op een computer of smartphone inplannen en deze data vervolgens naar uw machine verzenden. De weergave is daarbij steeds hetzelfde, zowel in de trekkercabine als online op kantoor of onderweg. Zo ondersteunt FendtONE u bij het toepassen van wettelijke regelingen ten aanzien van documentatie en bij het optimaliseren van al uw arbeidsprocessen.

Fendt 700 met FendtONE

Fendt One

Een overzicht van de praktische voordelen:

  • Intuïtieve, uniforme bediening (dezelfde knoppen op dezelfde plaatsen met dezelfde symbolen)
  • Centraal beheer van de basisgegevens (perceelsen machinegegevens, enz.)
  • Gegevens onafhankelijk van tijd en plaats eenvoudig naar de machineterminal zenden en in omgekeerde richting
  • Een open en merkonafhankelijk systeem met de mogelijkheid om een gemengd machinepark te beheren
  • De klant heeft steeds zeggenschap over de gegevens
5db2ae087b260605e913052c 1571991048 web nl NL

4 modules

In totaal zijn er 4 modules, waar u naar behoefte uit kunt kiezen:

  • Spoorgeleiding
  • Agronomie
  • Telemetrie
  • Machineaansturingssysteem

Elke module bestaat uit een basispakket met de benodigde starttoepassingen. Bovendien kunt u de modules naar eigen goeddunken met opties uitbreiden.