828V Stoppel 44990

Superieure prestaties, perfect in de details.

In de aandrijflijn van de Fendt 800 Vario is het beste van het beste samengebracht. Dat maakt deze aandrijflijn zo waardevol en voor u zo zuinig. Om te voldoen aan de uitlaatgasnorm Fase  IV / Tier 4 Final, heeft Fendt tot in de details de beste technische oplossingen toegepast, wat een garantie is voor het hoogste verbruiksrendement  en de grootste betrouwbaarheid. Het resultaat is perfect op elkaar afgestemde motor-, uitlaatgas-  en transmissietechnologie, die u op een dynamische en uiterst efficiënte manier en maximumvermogen tot 280 pk levert.

Meer dynamiek, stabieler toerental

De 800 Vario beschikt met zijn maximum van 280 pk over veel vermogen. Zijn zescilinder Deutzmotor met commonrail-hogedrukinspuitsysteem  en een cilinderinhoud van 6,06 liter maken hem pittig en dynamisch. De hoge inspuitdruk van  2000 bar zorgt voor een fijne verneveling, waardoor de brandstof in de motorruimte efficiënt verbrand wordt.  

Constant vermogen op een hoog niveau

De dubbele oplading via twee turbocompressoren zorgt voor pure dynamiek, terwijl minder brandstof verbruikt wordt. De koppelkromme is in de lage toerentallen erg vlak, zodat ook daar al meer vermogen beschikbaar is. Bovendien beschikt de motor over een brede constantvermogenkarakteristiek.

Efficiëntie door intercooler

De in de lagedruk-turbocompressor voorverdichte lucht wordt gekoeld door een extra intercooler, voordat in de hogedruk-turbocompressor verdere verdichting van de lucht plaatsvindt. Hierdoor kan bij hetzelfde volume een grotere luchtmassa en dus meer zuurstof naar de motor worden gevoerd. Dit leidt tot een nog efficiëntere verbranding van de brandstof, en nóg meer vermogen.

Motor

Automatische reiniging

Het koelsysteem van de Fendt 800 Vario is zeer efficiënt omdat er niet vaker gereinigd wordt dan nodig is. De nieuwe omkeerbare koelventilator met Pulstronic-systeem werkt met hoge toerentallen tot 3000 t/min, is aan de elektronica van de motor gekoppeld en reinigt de koeler volautomatisch. Een uniek kenmerk is dat de stand van de ventilator zich aan de koelingsbehoefte aanpast.  In het koelsysteem worden grote doelmatigheid  en een zeer geringe onderhoudsbehoefte dus voortdurend gecombineerd. 

Optimaal voldaan aan Fase IV / Tier 4 Final

De slimme oplossing die gevonden is om aan de nieuwe uitlaatgasnorm Fase IV / Tier 4 Final te voldoen, is doorslaggevend voor het rendement van  de aandrijflijn. Fendt heeft de motor uitgerust met een systeem voor de nabehandeling van uitlaatgassen dat het zuinigste brandstof- en AdBlueverbruik mogelijk maakt. Het uitlaatgasnabehandelingssysteem bestaat uit componenten van de SCR-technologie, het passieve dieselpartikelfilter  en het uitlaatgasrecirculatiesysteem AGRex.  

Passief dieselpartikelfilter met regeneratiemanagementsysteem

Nieuw bij de 800 Vario is het passieve dieselpartikelfilter (CSF, Coated Soot Filter), bedoeld om de  levensduur van de trekker te verlengen. ‘Passief ’ betekent in dit geval dat de regeneratie van het filter plaatsvindt tijdens het rijden en zonder dat aanvullende (actieve) inspuiting van brandstof in het  uitlaatsysteem nodig is. Fendt koos dit systeem om  ook wat dit aspect betreft zo efficiënt mogelijk met  brandstof om te gaan. Het geïntegreerde regeneratiemanagement zorgt voor een slimme aansturing  van de regeneratiecycli.  

AGRex extern uitlaatgasrecirculatiesysteem

Het uitlaatgasrecirculatiesysteem zorgt voor een eerste reductie van de stikstofoxiden, voordat ze in het uitlaatsysteem terechtkomen. Hierdoor is inspuiting van een geringe hoeveelheid AdBlue in het uitlaatsysteem al genoeg om de uitstoot van stikstofoxiden tot 0,4 g/kWh te verminderen. Het lagere AdBlue-verbruik heeft op zijn beurt een positieve uitwerking op het rendement en de efficiëntie van de trekker.  

Efficiënte SCR-technologie

De SCR-technologie heeft zich in de markt bewezen als een oplossing waarmee bijzonder veel  brandstof bespaard wordt. Het ureum wordt hierbij uit de AdBlue-vloeistof in het uitlaatsysteem  gespoten en de hoeveelheid stikstofoxide tot een minimum gereduceerd. Om het AdBlue-verbruik  te optimaliseren vindt de elektronisch gestuurde  inspuiting plaats, via een zesvoudige sproeier die zeer fijn verstuift. Met behulp van deze techniek  functioneert de Fendt Vario zeer efficiënt en milieuvriendelijk.

Traploze Vario-transmissie ML 220

De traploze transmissie heeft zich door zijn efficientie en prestaties al jaren bewezen als toonaangevend systeem van eerste keus. De bestuurder is altijd in staat om met de optimale snelheid te werken, wat aanzienlijke besparingen mogelijk maakt.  Doordat er een groter perceelsoppervlak bewerkt  kan worden, bespaart u waardevolle werktijd, bij verschillende werkzaamheden. Bovendien profiteert u van het lagere brandstofverbruik.              

Perfecte instellingen en rijstrategieën

Dankzij goed doordachte voorinstellingen kunnen werkzaamheden gemakkelijk worden uitgevoerd. Zo kunnen het motortoerental en de cruisecontrol in de Vario-terminal worden voorgeprogrammeerd en tijdens het werk heel eenvoudig via de multifunctionele joystick worden geactiveerd – bijzonder praktisch als bijvoorbeeld de aftakas is ingeschakeld. Ook de verschillende rijstrategieën  zijn aangepast op de te verrichten werkzaamheden en op de individuele voorkeuren van de bestuurder. Zo kan deze via de joystick de snelheid  in 4 acceleratietrappen regelen, of via het voetpedaal.  

828 Anz4 11 44983

Automatisch op het optimum

De traploze transmissie omvat ook belangrijke automatische functies, die motor en transmissie beter op elkaar afstemmen, zodat het verbruik verder wordt verlaagd en de bestuurder wordt ontlast. In dit licht is de volautomatische grenslastregeling 2.0 het belangrijkst. Afhankelijk van de ingestelde snelheid en het vereiste vermogen,  regelt deze de transmissie-overbrenging zodanig  dat het motortoerental in het bereik van optimaal brandstofverbruik terechtkomt.  Voor uiteenlopende werkzaamheden zoals transport, zwaar trekwerk of werk met aftakas-aangedreven werktuigen, zijn de optimale waarden wat  betreft de grensbelasting verschillend. De trekker  stelt automatisch de ideale grenslast in. Hierdoor  hoeft de bestuurder de grenslastregeling niet zelf  aan de werkzaamheden van dat moment aan te  passen. En motor en transmissie werken bij alle werkzaamheden optimaal samen. Indien gewenst  kan de bestuurder de grenslastregeling ook handmatig instellen.