Fendt toont eerste waterstoftrekker op Hydrogen Summit

Op 27 februari nodigde het Beierse Staatsministerie voor Economie, Regionale Ontwikkeling en Energie bezoekers uit voor een waterstoftop. Voor het eerst stelde Fendt daar het eerste prototype van een waterstoftrekker voor.

 

Landbouw en bosbouw zijn van centraal belang voor de energietransitie. Dat geldt zowel voor de productie en het gebruik van energie op landbouwbedrijven als voor landbouwmachines. Op de waterstoftop in Straubing werden technologische mogelijkheden en praktische toepassingen van waterstof in de land- en bosbouw besproken onder het thema "Kansen en mogelijkheden voor land- en bosbouw". De deelnemers kwamen uit de wetenschap, de politiek, het verenigingswerk en de praktijk.

Hubert Aiwanger (minister van Economie, Regionale Ontwikkeling en Energie van de deelstaat Beieren)

"Ik zie waterstof als een zeer belangrijke oplossing voor problemen in de land- en bosbouw. Landbouw en bosbouw kunnen veel energie leveren, die ook gebruikt kan worden om waterstof te produceren. Agri-PV-installaties of windenergie wekken elektriciteit op op land- en bosbouwgrond en gebruiken die om waterstof te produceren. Waterstof uit biogasinstallaties of uit bosresiduen is ook denkbaar," legt Hubert Aiwanger, Beiers staatsminister van Economische Zaken, Regionale Ontwikkeling en Energie, uit. "De kroon op het werk is natuurlijk wanneer de boeren zelf waterstof gebruiken voor hun tractoren of landbouwmachines. Ik hoop dat Fendt dit prototype verder zal ontwikkelen, want we hebben deze dingen nodig."

Samen met andere partners neemt Fendt deel aan het landbouwmodelproject H2Agrar in Nedersaksen om onderzoek te doen naar een waterstofinfrastructuur voor gebruik in de landbouw. In het modelproject zullen prototypes van een tractor op waterstof voor het eerst regelmatig op landbouwbedrijven worden gebruikt. Daartoe zal Fendt zijn twee prototypes van de eerste generatie in april 2023 leveren aan landbouwbedrijven in Haren (Emsland) in Nedersaksen. Doel van het project is het onderzoeken en opbouwen van een infrastructuur voor waterstof voor de landbouw in de modelregio Emsland. Het project is reeds bekroond met de DLG Agrifuture Concept Award 2022.

Groene voedselproductie met waterstof

In het onderzoeksproject moeten onder meer de bruikbaarheid en het prestatiepotentieel van waterstof voor landbouwmachines worden onderzocht. Daartoe ontwikkelt Fendt prototypes van met waterstof aangedreven tractoren met brandstofcellen. Deze zullen gedurende de gehele projectperiode onder reële omstandigheden worden gebruikt op twee agrarische proefbedrijven in de regio Haren. Binnen het project zal het waterstofverbruik van de tractoren worden bepaald. Tegelijkertijd zullen de technische vereisten voor een geschikte waterstofinfrastructuur voor de landbouw worden onderzocht. Deze bevindingen vormen de basis voor verder onderzoek naar de vermindering van de CO2-uitstoot bij landbouwvoertuigen.

Impressies van de waterstoftop

Over het project H2Agrar

In het gezamenlijke project H2Agrar en het project Green H2 Hub-Haren financiert de deelstaat Nedersaksen de ontwikkeling van een waterstofinfrastructuur in de modelregio Emsland. De groene waterstof wordt geproduceerd met behulp van groene energie uit een lokaal burgerwindmolenpark. Het zal vooral worden gebruikt in de mobiliteitssector en in de landbouw. Daartoe wordt een infrastructuur met een eigen tankstationpark voor alternatieve brandstoffen zoals waterstof en e-laadstations gebouwd. Fendt werkt aan het project samen met CEC Haren GmbH & Co. KG, Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG, de Technische Universiteit van Braunschweig en de Hogeschool Emden/Leer.