Ruim 70% van de akkerbouwers en melkveehouders maakt zich zorgen over diefstal of vernieling van hun trekker

10 oktober 2017

Ruim 70% van de Nederlandse akkerbouwers en melkveehouders ervaart diefstal of vernieling van hun trekker en bijbehorende werktuigen als een reëel risico. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van trekkermerk Fendt is uitgevoerd door Prosu Databased Marketing, in het kader van de ‘Week van de Veiligheid’. Toch nemen de agrariërs maar weinig maatregelen om dit risico te beperken: driekwart van de akkerbouwers beperkt zich tot het op slot doen van de trekker en de schuur. Bij de melkveehouders ligt dat percentage op 50%. Zo’n 8% van de respondenten gaf aan een waakhond op het erf te hebben.

30% van de akkerbouwers heeft wel eens te maken met diefstal of vernieling, tegen 7% van de melkveehouders. Melkveehouders ervaren minder last en zien het dan ook minder als probleem. Dat beeld wordt bevestigd wanneer naar het aantal verzekerden wordt gekeken. Akkerbouwers blijken iets vaker verzekerd te zijn (64%), alhoewel het verschil met melkveehouders (57%) niet groot is. Opvallend is ook dat degenen die verzekerd zijn vaker maatregelen treffen tegen diefstal of vernieling dan degenen die niet verzekerd zijn.

“De vraag rijst is of de maatregelen die door de meeste agrariërs getroffen worden om diefstal en vernieling tegen te gaan, wel afdoende zijn”, zegt Stans van de Wetering, Directeur Fendt. “Er is veel aanbod in camera’s, alarmsystemen en GPS-tracking systemen ter beveiliging van het materieel, maar die worden nog niet op grote schaal toegepast. En dat verbaast me omdat het toch om kostbare bedrijfsmiddelen gaat, die essentieel zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Daar wil je toch grip op houden.”

Uit het onderzoek blijkt ook dat agrariërs steeds vaker samen optrekken in de strijd tegen diefstal en vernieling. Maar liefst een derde van de akkerbouwers en melkveehouders is lid van een buurt-app-groep, zoals WhatsApp, en werkt zo actief mee aan sociale controle in de buurt.

Lees alle tips tegen diefstal en vernieling hier


fendt cam