1265504 44999

Presteert meer, constant.

In de aandrijflijn van de 900 Vario is het beste van het beste samengebracht. Dat maakt deze aandrijflijn zo waardevol, en voor u zo zuinig. Om te voldoen aan de uitlaatgasnorm Fase IV / Tier 4 Final, heeft Fendt tot in de details de beste technische oplossingen toegepast, wat een garantie is voor het hoogste verbruiksrendement en de grootste betrouwbaarheid. Het resultaat is perfect op elkaar afgestemde motor-, uitlaatgas- en transmissietechnologie, die u op een dynamische en uiterst efficiënte manier maximaal 390 pk maximumvermogen levert

Meer dynamiek, stabieler toerental

De 900 Vario biedt met zijn maximumvermogen  tot 390 pk enorm veel kracht. Met de nieuwe zescilinder Deutz-motor met commonrail-hogedrukbrandstofinspuitsysteem, en een inhoud van 7,8  liter, biedt hij een ongekende trekkracht. De hoge  inspuitdruk van 2000 bar zorgt voor een fijne verstuiving en efficiënte verbranding in de motorruimte.    

Constant vermogen op hoog niveau

De dubbele oplading via twee turbocompressoren  zorgt voor pure dynamiek, terwijl minder brandstof verbruikt wordt. De koppelcurve is in de lage  toerentallen erg vlak, zodat ook daar al meer vermogen beschikbaar is. Bovendien beschikt de  motor over een brede constantvermogenkarakteristiek.

Nog meer efficientie door intercooler

De in de lagedruk-turbocompressor voorverdichte  lucht wordt gekoeld door een extra intercooler,  voordat in de hogedruk-turbocompressor verdere  verdichting van de lucht plaatsvindt. Hierdoor kan  bij hetzelfde volume een grotere luchtmassa en  dus meer zuurstof naar de motor worden gevoerd.  Dit leidt tot een nog efficiëntere verbranding van  de brandstof, en nóg meer vermogen.

Automatische reiniging

Het koelsysteem van de Fendt 900 Vario is ontworpen met het oog op prestaties. Het is zeer efficient, omdat er niet vaker gereinigd wordt dan  nodig is. De nieuwe omkeerbare koelventilator  met Pulstronic-systeem werkt met het hoge toerental van 3000 t/min, is aan de elektronica van de  motor gekoppeld en reinigt de koeler volautomatisch. Een uniek kenmerk is dat de stand van de  ventilator zich aan de koelingsbehoefte aanpast.  In het koelsysteem is dus steeds sprake van een  combinatie van grote doelmatigheid en een zeer  geringe onderhoudsbehoefte.  

800+900 45001

Efficient brandstofverbruik

De in de lagedruk-turbocompressor voorverdichte  lucht wordt gekoeld door een extra intercooler,  voordat in de hogedruk-turbocompressor verdere  verdichting van de lucht plaatsvindt. Hierdoor kan  bij hetzelfde volume een grotere luchtmassa en  dus meer zuurstof naar de motor worden gevoerd.  Dit leidt tot een nog efficiëntere verbranding van  de brandstof, en nóg meer vermogen.

Drie hogedruk spuitpompen

De zuigers van de 900 vario-motor zijn gemaakt van duurzaam staal. Daardoor zijn ze sterker en gaan ze langer mee. 

uitlaatgas 1

Optimaal voldaan aan Tier 4 final

Optimaal voldaan aan Tier 4 final

De slimme oplossing die gevonden is om aan de  nieuwe uitlaatgasnorm Fase IV / Tier 4 Final te voldoen, is doorslaggevend voor het rendement van  de aandrijflijn. Fendt heeft de motor met een systeem voor de nabehandeling van uitlaatgassen  uitgerust dat het zuinigste brandstof- en AdBlueverbruik mogelijk maakt. Het uitlaatgasnabehandelingssysteem bestaat uit componenten van de  SCR-technologie, het passieve dieselpartikelfilter  en het uitlaatgasrecirculatiesysteem AGRex.  

uitlaatgas 2

AGRex extern uitlaatgasrecirculatiesysteem

AGRex extern uitlaatgasrecirculatiesysteem

Het uitlaatgasrecirculatiesysteem zorgt voor een  eerste reductie van de stikstofoxiden, voordat ze  in het uitlaatsysteem terechtkomen. Hierdoor is  inspuiting van een geringe hoeveelheid AdBlue in  het uitlaatsysteem al genoeg om de uitstoot van  stikstofoxiden tot 0,4 g/kWh te verminderen. Het  lagere AdBlue-verbruik heeft op zijn beurt een  positieve uitwerking op het rendement en de efficiëntie van de trekker.

Passief dieselpartikelfilter met regeneratiemanagement

Nieuw bij de 900 Vario is het passieve dieselpartikelfilter (CSF, Coated Soot Filter), bedoeld om de  levensduur van de trekker te verlengen. ‘Passief ’  betekent in dit geval dat de regeneratie van het  filter plaatsvindt tijdens het rijden en zonder  dat aanvullende (actieve) inspuiting van brandstof in het uitlaatsysteem nodig is. Fendt koos dit  systeem om ook in dit aspect zo efficiënt mogelijk met brandstof om te gaan. Het geïntegreerde  regeneratiemanagement zorgt voor een slimme  aansturing van de regeneratiecycli.

Efficiënte SCR-technologie

 De SCR-technologie heeft zich in de markt bewezen als een bijzonder brandstofbesparende techniek. Hierbij wordt het ureum uit de AdBluevloeistof in het uitlaatsysteem gespoten en de  hoeveelheid stikstofoxide tot een minimum gereduceerd. Om het AdBlue-verbruik te optimaliseren vindt de inspuiting kenveldgestuurd plaats, via  een zesvoudige sproeier die zeer fijn verstuift. Met  behulp van deze techniek functioneert de Fendt  Vario zeer efficiënt en milieuvriendelijk.  

1006420 44995

Traploze Vario-transmissie ML 260

Traploze Vario-transmissie ML 260

De traploze transmissie heeft zich door zijn efficientie en prestaties al jaren bewezen als toonaangevend systeem van eerste keus. De bestuurder is  altijd in staat om met de optimale snelheid te werken, wat aanzienlijke besparingen mogelijk maakt.  Doordat er een groter perceelsoppervlak bewerkt  kan worden, bespaart u waardevolle werktijd, bij  uiteenlopende werkzaamheden. Bovendien profiteert u van het lagere brandstofverbruik.              

939+Zwill Poster 45006

Perfecte instellingen en rijstrategieën

Perfecte instellingen en rijstrategieën

Dankzij goed doordachte voorinstellingen kunnen  werkzaamheden gemakkelijk worden uitgevoerd.  Zo kunnen het motortoerental en de cruisecontrol in de Vario-terminal worden voorgeprogrammeerd en tijdens het werk heel eenvoudig via de  multifunctionele joystick worden geactiveerd –  bijzonder praktisch als bijvoorbeeld de aftakas is  ingeschakeld. Ook de verschillende rijstrategieën  zijn aangepast op het gebruik en de individuele  voorkeuren van de bestuurder. Zo kan deze via de  joystick de snelheid in 4 acceleratietrappen regelen, of via het voetpedaal.

Automatisch op het optimum

Traploze transmissie omvat ook belangrijke automatische functies, die motor en transmissie beter  op elkaar afstemmen, zodat het verbruik verder  wordt verlaagd en de bestuurder wordt ontlast. In  dit licht is de volautomatische grenslastregeling  2.0 het belangrijkst. Afhankelijk van de ingestelde  snelheid en het vereiste vermogen, regelt deze de  transmissie-overbrenging zodanig dat het motortoerental in het bereik van optimaal brandstofverbruik terechtkomt. Voor verschillende werkzaam- heden zoals transport, zwaar trekwerk of werk met  aftakas-aangedreven werktuigen, zijn er uiteenlopende optimale waarden wat betreft de grensbelasting. De trekker stelt nu automatisch de ideale  grenslast in. Hierdoor hoeft de bestuurder de  grenslastregeling niet zelf aan de werkzaamheden  van dat moment aan te passen. En motor en transmissie werken bij alle werkzaamheden optimaal  samen. Indien gewenst kan de bestuurder de  grenslastregeling ook handmatig instellen.